Forum   

eFiskalizacija

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR). Uređaj treba da sadrži i bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a). Obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. Svaki dobavljač EFU-a (elektronskog fiskalnog uređaja - bilo hardverske, bilo softverske komponente), mora dostaviti obvezniku fiskalizacije isključivo elektronske fiskalne uređaje čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Kako se prijaviti/fiskalizovati u novom modelu?

Na sajtovima Poreske uprave i Ministarstva finansija je detaljno i veoma jednostavno objašnjen svaki korak koji vodi kroz ovaj proces:

  • PRIJAVA POSLOVNIH JEDINICA: Od 1.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na Portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.
  • PRIJAVA NA SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE: Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na Portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na Portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa Portala ePorezi se prijavljuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).
  • UPIT ZA BEZBEDONOSNI ELEMENT: Preko eFiskalizacije, autorizovane osobe traže izradu bezbedonosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje BE-a (bezbedonosnih elemenata). Zahtev se automatski odobrava, osim u određenim slučajevima. Važno je naglasiti da obveznik naručuje BE kada je spreman za fiskalizaciju, odnosno kada zna koji će fiskalni uređaj koristiti. Zašto? Zato što BE može biti u vidu pametne kartice ili fajla, u zavisnosti od izbora fiskalnog uređaja.
  • PREUZIMANJE BEZBEDONOSNOG ELEMENTA: Bezbedonosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbedonosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru “Vaš poreznik” u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbedonosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče , gde obveznika čekaju i instrukcije za njegovo preuzimanje.
  • POVEZIVANJE SA PORESKOM UPRAVOM: Nakon što obveznik preuzme bezbedonosni element, ubacuje ga u uređaj i tom prilikom se automatski povezuje sa Poreskom upravom, čime završava proces eFiskalizacije.

Ovaj web sajt koristi kolačiće u cilju unapređenja pretrage, analize saobraćaja, personalizacije sadržaja i ciljanog marketinga, da pruži bolje korisničko iskustvo. Ako nastavite da koristite naše web-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.