Printing Driver sa uputstvom za SW kuće

Started by support@hcp-solutions.com, Apr 13, 2022, 01:21 PM

Previous topic - Next topic

support@hcp-solutions.com

Ukoliko želite da reprogramirate uređaj, a želite da koristite ESIR drugog dobavljača, možete konfigurisati vaš reprogramirani uređaj da štampa račune na tom ESIR-u drugog dobavljača.

Kompletno uputstvo sa HCP Printing Drajverom možete preuzeti OVDE.