Uvoz artikala

Started by support@hcp-solutions.com, Apr 22, 2022, 12:08 PM

Previous topic - Next topic

support@hcp-solutions.com

Putem ovog linka možete skinuti probnu bazu sa 5.000 artikala.

Obavezno obratite pažnju na detalje u kolonama, kako bi uspešno exportovali vašu bazu u uređaj.

1.Opis - Upisujemo naziv artikala
2. PLU - Upisujemo šifru artikala
3. Barkod - Upisujemo šifru Barkod-a, ukoliko ne koristimo šifru Barkod-a polje ostavljamo prazno
4. Količina - Unosimo količinu, ukoliko nemamo količinu u polje upisujemo "0"
5. Ukupno - Ova kolona ostaje prazna, ne popunjavati je!
6. Odeljenje - U ovoj koloni upisujemo naziv odeljenja, ukoliko odeljenja nismo definisali na uređaju upisujemo "Nema odeljanja"
7. Jedinica mere - Upisujemo jedinicu mere
8. Poreska stopa - Upisujemo poresku stopu, ali isključivo ćirilicom