Šema rasporeda pinova za Barkod

Started by support@hcp-solutions.com, Apr 12, 2022, 12:27 PM

Previous topic - Next topic

prohard

Poštovane kolege,

iz šeme zaključujem da je konektor RJ-12 6P/6C. Da li se može koristiti RJ-11 65/4C, odnosno, da se ne povezuju pinovi 1 i 6 za GND i 5V?

Pozdrav

Bojan Muvrin